Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
Số: 1/2015/0107024116-CBPH
 
Tên tổ chức  cá nhân: CÔNG TY C   PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ  B NHMINH
 ịa chỉ: Số 112  đƣ ng Trần  h   phƣ ng   ao  quận  à  ông  thành phố  à   i  Việt Nam
 iệnthoại:0433525214                                          Fax: E-mail:mhungvp.binhminhjsc@gmail.com
CÔNG BỐ
Sản phẩm: KISU
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HẢI LINH
 ịa chỉ: Số 119  guyễn Trãi    phƣ ng Sao  ỏ   thị xã Chí   inh  tỉnh  ải  Dƣơng
 uất xứ: Việt Nam
 hù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm:
46/2007/Q - T: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;QCV 8-2:2011/ T: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;QCV 8-1:2011/ T: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm đ c tố vi nấm trong thực phẩm
Chngtôixincamkếtthựchiệnchếđkiểmtravàkiểmnghiệmđịnhkỳtheoquyđịnhhiện hànhvàhoàntoànchịutráchnhiệmvềtínhphùhợpcủasảnphẩmđãcôngbố.
Hà Nội, ngày... tháng... năm 20.. ĐẠI DIỆN T    CHỨC, CÁ NHÂN

 
BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

 
  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Số:
   
KISU
Có hiệu lực kể từ ngày ký
1.             YÊU CẦU KỸTHUẬT
1.1.                  Các chỉ tiêu cảmquan:
 
Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu
1 Trạng thái Viên nang cứng
2  àu sắc vàng nhạt
3  ùivị  ùi thơm đặc trƣng của sản phẩm.
4 Các đặc tính khác  
1.2.                  Chỉtiêuchấtlƣợngchủyếu:
 
Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố Mức đáp ứng/ khẩu phần ăn
1  reen tea extract ( Chiết xuất trà xanh )  ịnh tính Dƣơng tính.  
2 Lá sen  ịnh tính Dƣơng tính.  
3 Collagen  ịnh tính. Dƣơng tính.  
4 Trạch tả  ịnh tính Dƣơng tính.  
5    ẩm % < 15  
6  hối lƣợng viên mg/viên 500 ± 10%  
7 Sibutramin  ịnh tính Âm tính  
1.3.                  Các chỉ tiêu vi sinhvật:
 
Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa
1 Tổng số V    Cfu/g 10000
2 Coliforms Cfu/g 10
3 Escherichia Coli Cfu/g 0
4 Staphylococcus Aureus Cfu/g 0
5 Clostridium perfringens Cfu/g 10
6 Salmonella Cfu/25g 0
7 Bacillus cereus Cfu/g 10
8 Tổng số bào tử nấm menmốc Cfu/g 100


 
 
 
 
1.4.                  Hàmlƣợngkimloạinặng:
 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa
1 Pb Ppm 3
2 Hg Ppm 0,1
3 Cd Ppm 1

1.5.                  Hàmlƣợnghóachấtkhôngmongmuốn
 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa
1  àm lƣợng Aflatoxin  1 Ppb 5
2  àm lƣợng Aflatoxin  1 2 1 2 Ppb 15

Dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với Quyết định số 46/2007/Q -BYT, ngày 19/12/2007 của          tế
1.6.                  Các chỉ tiêukhác:
 
2.             THÀNH PHẦN CẤUTẠO
 reenteaextract(Chiếtxuấttràxanh):       100.0mg Lá sen: 50.0mg
Collagen (tuyp1):      50.0mg Trạchtả:     200.0mg VitaminB5:     2.5mg
Biotin:   1.0 mg
 hụ lục: actose tinh b t vừa đủ 1 viên
3.             THỜI HẠN SỬDỤNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. ạn sử dụng in trên bao bì.
4.             HƢỚNGDẪNSỬDỤNGVÀBẢOQUẢN: Công dụng:
 i p tăng chuyển hóa các chất béo giảm hấp thu mỡ hỗ trợ giảm cân. Chống béo phì.
Đối tƣợng:
-   gƣ i lớn  ngƣ i có dấu hiệu béo  tăng cân  béophì.
Hƣớng dẫn sử dụng và bảo quản:
Cách dùng:
-    gàyuống1viênvàobuổisánghoặcbuổitrƣa.
-    ênuốngsaubữaăn30phthoặcsaukhiăn1gi.
-    hông nên uống vào buổitối
 hững lƣu ý đặc biệt khi sửdụng:
 ểđạt hiệu quả mong muốn cần:
-    Sử dụng lâu dài đều đặn cho đến khi có ngoại hình mongmuốn.
-    ếthợptậpthểdụcthƣngxuyênđềuđặn.
-    hông dùng cho phụ nữ có  thai.
 ƣu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh